06 30559407

Rainbow Engineering

Voor al uw bouwkundige teken- en advieswerkzaamheden

Daglicht

Daglichtberekening:


Een daglichtberekening wordt gemaakt om te kijken of er voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn aan de daglichttoetreding van een bouwkundig plan. Deze berekening wordt gedaan aan de hand van de NEN 2057 en conform de eisen die in het bouwbesluit opgenomen zijn.


Rainbow Engineering kan deze berekening voor uw bouwkundige plan verzorgen. Alle bevindingen worden dan verwerkt in een rapport dat nodig is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.