06 30559407

Rainbow Engineering

Voor al uw bouwkundige teken- en advieswerkzaamheden

Definitieve ontwerpen

Hoe gaan we het maken?


In deze fase wordt het >Voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een Definitief ontwerp. Nu komt de vraag 'hoe gaan we het maken' aan het bod. In het definitief ontwerp wordt het Voorlopig ontwerp verder gedetailleerd.


De volgende zaken worden tijdens deze fase gerealiseerd:

  • Duidelijkere gedetailleerdere tekeningen dan het Voorlopig ontwerp
  • Bouwkundige tekeningen die een duidelijk beeld van de maatvoering weergeven.
  • De toe te passen materialen zijn bekend
  • Eventuele extra wensen van de opdrachtgever
  • Akkoord van de welstand commissie
  • Mogelijke problemen of onzekerheden komen aan het licht.


>Bestektekeningen

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.