06 30559407

Rainbow Engineering

Voor al uw bouwkundige teken- en advieswerkzaamheden

EPC berekening

Het bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maatstaaf voor energiezuinigheid heet de Energie Prestatie Coëfficiënt [EPC]. De bepaling van de EPC ligt vast in de NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen.


Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt dit af van de gebruiksfunctie.


Indien benodigd voor uw vergunningsaanvraag kan Rainbow Engineering een EPC berekening voor u maken. De EPC berekening wordt gemaakt volgens NEN 7120, NEN 8088 en NEN 1068 en voldoet aan alle hedendaags gestelde eisen.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.