06 30559407

Rainbow Engineering

Voor al uw bouwkundige teken- en advieswerkzaamheden

EPC berekening

Het bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maatstaaf voor energiezuinigheid heet de Energie Prestatie Coëfficiënt [EPC]. De bepaling van de EPC ligt vast in de NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen.


Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt dit af van de gebruiksfunctie.


Indien benodigd voor uw vergunningsaanvraag kan Rainbow Engineering een EPC berekening voor u maken. De EPC berekening wordt gemaakt volgens NEN 7120, NEN 8088 en NEN 1068 en voldoet aan alle hedendaags gestelde eisen.