06 30559407

Rainbow Engineering

Voor al uw bouwkundige teken- en advieswerkzaamheden

Ventilatie

Ventilatieberekening:

Voor een goed en prettig binnenklimaat is het belangrijk dat er voldoende geventileerd wordt. Goede ventilatie zorgt ervoor dat overtollig vocht uit het gebouw afgevoerd wordt, en voor de toevoer van verse lucht. Bovendien is dit ook een vereiste voor de omgevingsvergunning.

Rainbow Engineering kan voor u bepalen welke capaciteiten nodig zijn voor uw bouwkundig plan. Dit wordt gedaan aan de hand van de NEN 1087, en de huidige eisen die opgenomen zijn in het bouwbesluit.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.